Pagbabago ng Dokumento ng Kumpanya – Upang baguhin ang mga dokumento ng kumpanya

 

Kinokontrol ng Kagawaran sa Pagpapaunlad ng Negosyo o DBD ang lahat ng detalye ng kumpanya sa Thailand at ang ilang mga pagbabago ay kailangan ding ipaalam/magrehistro/aprobahan ng Departamento ng Rebenue o RD.

 

Sa tulong ng Panwa Group, maaaring maisagawa ang mga pagbabago sa kumpanya, maaari naming sabihin sa DBD (sa inyong ngalan) kung babaguhin ang pangalan ng kumpanya, adres, direktor (kabilang ang pagbabago ng kanilang mga personal na detalye), mga layunin, bahagi (paglabas ng mga bagong bahagi o istraktura ng paghahawak), konstitusyon, mga artikulo ng asusasyon at iba pang mga uri.

 

Bayad sa serbisyo sa:

 • DBD ay depende sa uri ng serbisyo na nagsisismula sa Baht 5,000 hanggang Baht 10,000. Ang bayarin sa pamahalaan ay hindi pa kasama – ito ay humigit kumulang apat na raan Baht
 • RD (para sa kumpanya na nagparehistro ng VAT lamang) ay Baht 10,000. Walang bayad kung hindi nagparehistro ng VAT ang kumpanya o kapag VAT iksemsyon

 

Saklaw:

 • Ang bayad sa serbisyo ng pagpalit ng pangalan ng kumpanya at selyo sa DBD ay Baht 10,000. Kung ang kumpanya ay nagparehistro ng VAT, kailangang palitan sa RD sa loob ng labin-limang (15) araw.
 • Ang bayad sa serbisyo ng pagpalit ng adres ng kumpanya sa DBD ay Baht 10,000. Kung ang kumpanya ay nagparehistro ng VAT, kailangang palitan sa RD sa loob ng labin – limang (15 araw)
 • Ang bayad sa serbisyo ng pagpalit ng layunin ng kumpanya/mga operasyon sa DBD ay Baht 10,000. Kung ang kumpanya ay nagparehistro ng VAT, kailangang palitan sa RD sa loob ng labin – limang (15 araw)
 • Ang bayad sa serbisyo ng pagpalit ng direktor ng kumpanya, pagtanggal o paghirang ng direktor ng kumpanya / kundisyon ng kapangyarihan ng pagpirma ay Baht 10,000. Ang bago at kasalukuyang mga direktor ng kumpanya ay kailangang magpakita ng personal upang pumirma sa aming tanggapan.
 • Ang bayad sa serbisyo ng pagpalit – Pagbago sa Listahan ng Kasapi ng Namumuhunan ay Baht 5,000. Ang kasunduan sa paglipat ng bahagi ay dapat gawin at panatilihin bilang dokumentong sumusuporta sa bawat paglipat ng bahagi.
 • Ang bayad sa serbisyo ng pagdagdag ng kapital sa DBD ay Baht 10,000. Kapag ang kabuuang kapital ay humigit ng Baht 5 milyon, kinakailangan ng ebidensya ng pinagmumulan ng pondo.
 • Ang bayad sa serbisyo ng pagbawas ng kapital sa DBD ay Baht 30,000 at dapat itong mairehistro ng 2 beses; sa bawat oras ng pagbaba ng kapital ay hindi maaaring lumampas sa 75% ng kabuuang kapital.
 • Ang bayad sa serbisyo ng pagdagdag ng sangay sa DBD ay Baht 10,000. Kung sakaling kailangan ng VAT, kailangang magparehistro sa RD sa loob ng 15 araw.
 • Ang bayad sa serbisyo ng pagpaparehistro ng pagbabago sa artikulo ng Samahan sa DBD ay Baht 10,000. Kung sakaling kailangang magpalit ng sadyang taon ng sakop ng pag-ulat ng pananalapi ng kumpanya ay dapat ipaalam at aprubahan muna ito ng RD.

 

Palatakdaan ng Oras :

 • Sa kagyat na kaso, ay maaari naming matapos sa loob ng 2 araw ng trabaho.
 • Kung kailangan ang ekstra ordinaryong pagpupulong, ang palatakdaan ng oras ay maaaring umabot sa 8 hanggang 16 na araw.

 

Para sa karagdagang saklaw at detalye;

https://www.companythailand.net/change-of-business-registration-particulars-company-documents-modification/

 

Ang Panwa ay may karanasan na higit sa 20 taon at may 25 full time na empleyado kaya maaari kang magtiwala sa aming propesyunal na suporta.

 

 

We would kindly like to inform that in substitution of the celebration of Visakha Bucha, we are taking some day off from our regular working schedule and we will not be working on June 5, 2023 (Monday). We will be back to work on June 6, 2023 (Tuesday).

For more information, please feel free to contact us:

Office: +66 2 933 9000

Whats'app: +66 8 5713 1000

Email: bkk@panwa.co.th

 

Address: 1560 Latphrao Road, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand.

https://goo.gl/maps/MhJsbjkPrji51Qyt6