Paghahanap ng mga Dokumento sa Thailand – Paghahanap ng mga Dokumento ng Rehistradong Negosyo (Upang suriin, suriing mabuti, kopyahin, isalin sa ibang papel ang mga  dokumento ng gobyerno at isalin sa wikang Ingles)

 

Ang bayad sa serbisyo  ay binubuo ng apat na “service packages” at ito ay depende sa bawat kalagayan

 

Bayad sa Serbisyo ng apat na “service packages”

  • Unang Package: Pagsusuri sa Kumpanya/Petsa ng Pagpaparehistro/Numero ng Pagpaparehistro/Pangalan ng Kumpanya/Mga Direktor ng Kumpanya/Adres ng Kumpanya/Rehistradong Puhunan. Ang lahat ng impormasyon ay isinalin sa wikang Ingles. Ang bayad sa serbisyo ay Baht 1,400.
  • Pangalawang Package: Pagsusuri sa Kumpanya at iba pang mga inpormasyon na kabilang sa Package A at may pagsasalin sa wikang Ingles ay maaaring makumpleto sa loob ng isang araw. Ang bayad sa serbisyo ay Baht 2,800.
  • Pangatlong Package: Pagsusuri sa Kumpanya at iba pang mga impormasyon sa wikang Thai at may pagsasalin sa wikang Ingles ay maaaring makumpleto sa loob ng isang araw. Ang bayad sa serbisyo ay Baht 3,250.
  • Pang-apat na Package: Pagsusuri sa Pilyego sa Pagbabalanse at Ulat sa Kita ng nakaraang 3 taon na may pagsasalin sa wikang Ingles. Ang bayad sa serbisyo ay Baht 1,600.

Package – https://www.companythailand.net/company-document-search-in-thailand-by-panwa-group-of-companies/

  • Bayad sa Serbisyo depende sa kalagayan

Paghahanap ng dokumento sa Kagawaran ng Pagpapaunlad ng Negosyo, Ang Pangangasiwa ng Komersyo; ang panimulang bayad sa serbisyo ay nasa Baht 2,000 at ito ay may karagdagang Baht 200 para sa pangalawang uri ng dokumento at sa mga susunod pang karagdagan.

Kung kinakailangang isalin sa wikang Ingles, ang aming bayad sa serbisyo ay Baht 500 bawat pahina

 

Kaalaman at Impormasyon nauugnay sa paghahanap ng mga Dokumento ng Kumpanya sa Thailand

Ang sumusunod na listahan ay ang mga  dokumento na maaaring kopyahin: (Mga Karaniwang Uri ng Dokumento na maaaring kopyahin)

1.Sinumpaang Pahayag ng Kumpanya

2.Sertipiko ng Kumpanya

3.Layunin ng Negosyo

4.Mga Artikulo ng Samahan

5.Selyo ng Kumpanya

6.Tala ng Samahan

7.Katitikan ng Pulong

8.Listahan ng Kasapi ng Namumuhunan

9.Ulat sa Pananalapi na may kasamang ulat ng tagapagsuri

10.Maikling Paghahambing ng Ulat sa Pananalapi

11.Hindi Opisyal na Inpormasyon ng Kumpanya

We would kindly like to inform that in substitution of the celebration of Visakha Bucha, we are taking some day off from our regular working schedule and we will not be working on June 5, 2023 (Monday). We will be back to work on June 6, 2023 (Tuesday).

For more information, please feel free to contact us:

Office: +66 2 933 9000

Whats'app: +66 8 5713 1000

Email: bkk@panwa.co.th

 

Address: 1560 Latphrao Road, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand.

https://goo.gl/maps/MhJsbjkPrji51Qyt6