Paghahanap ng Lupa, Paghahanap ng Titulo ng Akta, Paghahanap ng Pagmamay-ari ng Condo, Talaan ng Titulo ng Lupa

 

Ano ang mga dapat malaman bago bumili ng kondominyum? Listahan para sa pagbili ng kondo sa Thailand? Ano ang dapat hanapin kapag pumipili ng kondo? 8 Bagay na dapat isaalang-alang bago bumili ng kondo sa Thailand? Pagbili ng kondominyum sa Thailand – mga legal na pagsasalang-alang? Mga Tip sa Pagbili ng kondo?

 

Ang pagmamay-ari ang sagot sa lahat ng katanungan sa itaas, ngunit hindi lamang ang pagmamay-ari. Tumutulong din kami sa paghahanap ng dokumento sa pagmamay-ari ng kondominyum (paghahanap ng lupa) para sa iba pang mga layunin; ang transaksyon ng paglipat, laki, lupa at lokasyon ng yunit, obligasyon at hipoteka. Maaari naming tapusin at ipadala sainyo ang resulta sa pamamagitan ng sulatroniko sa loob ng isang araw ng trabaho.

 

Bayad sa Serbisyo, binubuo ng A at B na nasa ibaba.

 

**A. Bayad sa Serbisyo na ayon sa package;

Ang aming bayad sa  serbisyo ay Baht 4,000 para sa unang pangkat ng titulo ng akta at karagdagang Baht 400 para sa pangalawa at mga susunod pang pangkat. Kung kinakailangang isalin sa wikang Ingles, ang aming bayad sa serbisyo ay Baht 800 bawat pahina.

 

Package T1: Ang pagkopya sa Kagawaran ng Lupa ng isang dokumento ng pagmamay-ari (na may kasamanag pagsalin ng 2 pahina sa wikang Ingles) ng lupa o kondominyum. Kailangang ibigay sa amin ang bilang ng dokumento ng pagmamay-ari, lokasyon (Sityo at Probinsya) o kapag sa kondominyum, kailangang ibigay sa amin ang bilang ng yunit at pangalan ng kondo at lokasyon nito (Sityo at Probinsya).

Land search, Title Deed search, Condo search, Land title record in Thailand

*Upang ipaalam ang mga detalye ng iyong pangangailangan, maaaring magpadala ng sulatroniko sa bkk@panwa.co.th corporate@panwa.co.th. Pagbati, Mr. Tana Sipa.

 

**B. Bayad sa Serbisyo depende sa kalagayan:

Ang aming bayad sa serbisyo para sa  pagkopya ng dokumento ng pagmamay-ari o ng iba pang dokumento ay Baht 4,000 para sa unang transaksyon at kung kinakailangan pa ng ibang serbisyo ay may dagdag na Baht 200 para sa bawat transaksyon (ito ay kung sakaling ang serbisyo ay isinagawa sa parehong oras). Ang lahat ng dokumento ay nasa wikang Thai.

 

Kung kinakailangang isalin sa wikang Ingles, ang aming bayad sa serbisyo ay Baht 800 bawat pahina.

 

Bayarin sa Pamahalaan at sa Kagawaran ng Lupa

Ang halaga ng pagkopya ay Baht 20, patotohanan ng tagatala ay Baht 5 bawat pahina at iba pa.

 

Palatakdaan ng Oras

1 araw ng trabaho

For more information, please feel free to contact us:

Office: +66 2 933 9000
Whats'App: +66 8 5713 1000
Email: bkk@panwa.co.th

Location: https://goo.gl/maps/MhJsbjkPrji51Qyt6
Sky train: Yellow Line, Chokchai 4 Station, Gate 4. Our office is located between Soi Latphrao 50 and 52.

Address: 1560 Latphrao Road, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand.